Den sjøsamiske foreningen Bivdi får heller ikke støtte fra sameyinget, på lik linje med SBMS.  Les mer her !

Her finner du Inarierklæringen - på norsk  - på samisk

I forbindelse med "allsamisk" møte i Inari i Finland hadde SBMS utarbeidet ny infofolder. Informasjonen er på samisk, norsk og engelsk.
Her er folderen:  Side1  Side 2

Alle jegere skal innen 1.mai sende inn fangstrapport enten via internet eller pr.post.  Lever fangsrapporten her!
   

Besøkende  

Vi har 7 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER