Årsmøte for SBMS er utsatt til 24.mai 2018 kl. 1800.

Nå som sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark ser ut til å bli en realitet, så er SBMS arbeid enda viktigere.  Det å bevare samisk utmarkskultur kan med det nye regimet bli umullig å gjennomføre.  Vi i SBMS finner det betimelig å spørmme om fylkessammenslåing vil ha betydning for vår bruk av meahcci og ferdsel?

Vi vil også stille spørsmålet om Fefo vil være med på å finansiere uttak av rev i en av Norges største rypekommuner?

Hvis du har fllere aktuelle temaer for SBMS (Sami Bivdo og Meahcastansearvis) så kom på årsmøte 24.mai 2018 på Abas.

 

Isak Th. Triumf, Johan Ingvald og Nils Ole Skum planlegger årsmøtet 2018

Vi i SBMS har registrert er stort engasjement fra både store og små i bekjempelsen av plast i verden.  Det engasjementet som vi er vitnet til her, er unik og det er på høy tid at vi kommer plasten til livs.   Men det er ikke bare plast som levenes/kastes i naturen, men det er faktis mye reinkadaver som er sett samlet på islagte vann i den hensikt at de blir borte når isen forsvinner.  Oppdagelsesrisikoen for slik forsøpling er ganske liten og enda mindre blir den når fylkesmannen stenger snøscooterløyper etter at reinflokken har flyttet til sommerbeite.

Dagens regelverk "skjermer" den som forsøpler, ved at loven forbyr andre enn reindriftsutøvere til å ferdes langs flyttetrasèn.  Det betyr at ingen andre har adgang til områdende (flytteveiene) der forsøplingen ligger i form av plast, døde rein m.m.   Kort og godt, så er det ingen stor risiko å bli oppdaget og tatt for forsøpling på vidda og på islagte vann. 

SBMS er politisk uavhengig organisasjon som fremmer samiske interesser for jakt og fiske. Derav navnet Sámi Bivdo ja Meahcástansearvi. Det er en kjent sak at SBMS har anmodet kommunen å ikke utlyse dagens ordning på andejakt. Mange har lurt på hvorfor SBMS jobber imot denne ordningen og om det ikke er forståelse for at ordningen gir mulighet til å jakte. Det kan man kort forklare. 

   

Besøkende  

Vi har 18 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER