Atter en gang stenger Fylkesmannen nødvendig ferdselsårer i Kautokeino kommune.   Argumentasjonen til Fylkesmannen er å ta hensyn til viltinteresser og ikke noe annet.  Denne argumentasjonen fremstår for mange som meget merkelig, viltet har jo vært i de aktuelle områder i generasjoner, eller er de kommet til dit nå!  Å stenge f.eks. snøscooterløypa fra Čuonjajávri til Ávževuopmi, noen få kilometer, fremstår helt uforståelig for de FÅ brukere av strekningen.  På denn strekning har fuglelivet, viltet og alt liv fått være i fred.   Det er betimelig å spørre;  HVA BLIR DET NESTE! 

Da har Fefo foretatt trekning og slik gikk det.

Kauto-vald

Kauto-lag

Reserveliste

Tildelte elgvald med kart

Myndigheten har tillatt befolkningnen å skyte noen få ender på våren og kaller det for samisk kultur.  Dagens jaktordninger fremstår som et hån mot samene og i tillegg mener man at dette er samekultur.  Det er bare å spørre " hvordan er det mulig å mette en familie på en eller to ender?".  Bare det forteller hvordan myndigheter verdsetter og håner samene.

På bildet ser vi Nils Aslak Skum som holder en skutt and, det myndigheter har gitt han lov å skyte.

 

Se mer om saken her!

Sametinget har på bakgrunn av Stortingets vedtak om etablering av en sannhetskommisjon som skal undersøke og belyse omfanget av fornorskningspolitikken mot samene, hatt informasjonsmøte i Kautokeino. Sametinget vil at flest mulig gir sitt innspill til sametinget som skal danne grunnlaget til Sannhetskommisjonens mandat. Det er ønskelig å få din mening om hvilken urett du mener er begått mot samene/kvenene i Norge og som Sannhetskommisjonen skal jobbe med.

   

Besøkende  

Vi har 6 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER