Den sjøsamiske foreningen Bivdi får heller ikke støtte fra sameyinget, på lik linje med SBMS.  Les mer her !

I forbindelse med "allsamisk" møte i Inari i Finland hadde SBMS utarbeidet ny infofolder. Informasjonen er på samisk, norsk og engelsk.
Her er folderen:  Side1  Side 2

SBMS har som formål å jobbe for at tradisjonell utmarksbruk blir videreført til våre etterkommere.  Vi vil også følge med om beslutninger, som berører samisk utmarksbruk, skader eller begrenser samenes ønske om å føre utmarkstradisjoner til våre etterkommere.  Samisk høyskole i Kautokeino har gjort en utredning på meachasteapmi.

Høyskolens utredning om naturbruk

   

Besøkende  

Vi har 92 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER