Du som er engasjert og vil arbeide for å fremme dine jaktradisjoner for deg og dine etterkommere, bør komme på sbms årsmøte.  I det siste har det vært stort engasjement hos mange Kautofolk å gi oppsynsvirksomheten bred omtale i forbindelse med vårjakata i Kautokeino, noe som kanskje ikke er positivt for saken.  SBMS har også hatt vårjaktproblemet som et viktig temea og lagt mye arbeidet i den saken.  Se mer her!

Sånn jaktes det sørpå!  Se her!

Sannhetskommisjonen skal på Sametingets plenumssamling 1.juni velge medlemmer til kommisjonen.   Det er et veldig viktig valg som sametinget skal gjøre og finne de rette folkene til det vikige arbeidet som kommisjonen skal gjøre.  Alle som kan bidra til at de rette velges, bør gjøre det ytterste for å påvirke valget.  Lykke til!

Les mer her!

   

Besøkende  

Vi har 8 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER